Implementatie

Het meest belangrijke doel is: dat de ouderen gelukkig, gezond en in harmonie ouder worden.

Doelen om na te streven zijn: werkdrukvermindering, verbeteren zorgkwaliteit en/of tijd te besparen.

De bekendheid en kennis over deze techniek groeit de afgelopen jaren ook binnen de zorg. EldersVR zet zich in om VR binnen de zorgsector te innoveren tot een algemeen bekend hulpmiddel binnen de ouderenzorg. Het streven is om VR effectief en bewezen in te kunnen zetten, en hiermee zoveel mogelijk ouderen meer in balans en harmonie te laten leven waardoor ziektebeelden verminderd of voorkomen worden.

VIP (VR-Implementatieplan)

Iedere zorginstelling heeft haar eigen vraagstukken en uitdagingen. Met ons VIP wordt er eerst bepaald waarvoor VR wordt ingezet. Dit wordt daarna vertaald in een implementatie aanpak, wat geheel bij uw organisatie past.

De implementatie van de zorginnovatie EldersVR is maatwerk. Dit pakken we secuur en met aandacht voor onze klanten aan.

 Kennismaking

1. Kennismaking

We starten met een kennismaking en verkenning met de zorgorganisatie. Hierin bespreken we de vraagstukken die binnen de zorginstelling spelen en opgelost dienen te worden.

 Workshop

2. Workshop

De speelruimte, mogelijkheden en verwachtingen binnen die vraagstukken verkennen we middels een VR-workshop die we houden met de klant. Zo maakt de klant kennis met VR en ontstaat er meteen een creatieve brainstormsessie.

Verzamelen van implementatievormen & focus aanbrengen

3+4. Verzamelen van implementatievormen & focus aanbrengen

Er ontstaat bij de klant een voorkeur voor een implementatie vorm en de na te streven doelstelling die verwerkt kunnen worden bij een financiële aanvraag of investering.

 VIP-verzilveren

5. VIP-verzilveren

Het VIP wordt toegepast: de juiste mensen worden geïnformeerd en de interne organisatie wordt voorbereid op de implementatie.

 Realisatie & implementatie

6. Realisatie & implementatie

Tijdens het leveringsmoment vindt er een VR introductie plaats. Zo leren medewerkers om EldersVR op een eenvoudige manier te bedienen. Ze leren waar ze rekening mee moeten houden bij ouderen en ze worden op de hoogte gesteld van gekozen implementatie.

After care

7. Nazorg

Tot slot hanteert EldersVR een strikte aftercare om zo de kwaliteit van haar product te waarborgen. Zo is er elke 6 maanden een contactmoment om de effectiviteit van de implementatie te evalueren.

Voordelen

EldersVR maakt bij elke zorginstelling gebruik van het door ons ontwikkelde VR-ImplementatiePlan (VIP). Hiermee brengen we de juiste 'uitdagingen' binnen een zorgorganisatie of woongroep in kaart, waardoor we de VR-interventie zo doeltreffend mogelijk kunnen inzetten en tegelijkertijd het effect kunnen meten.

Onze VR belevingen van EldersVR zijn inmiddels uitgegroeid van een informele kennismaking met VR tot een vast onderdeel binnen ons persoonsgerichte welzijnsprogramma voor zowel de somatische- als pg-afdelingen binnen ons verpleegtehuis.
De diverse filmpjes brengen voor onze bewoners de buitenwereld naar binnen. Dit zorgt voor een moment van ontspanning en voor waardevolle contactmomenten met onze bewoners en bewoners onderling.

Marjan Kroon · Coördinator Welzijn · Waardeburgh, Graafzicht

Even naar de grachten van Amsterdam, koekjes bakken of echt actief meedoen aan een yogales. Dit kun je allemaal beleven met de bril van Elders VR. Zo kunnen we onze bewoners en cliënten een bijzondere ervaring geven in hun eigen omgeving.

Sanne Evers · Reggiseur zorgtechnologie · Attent Zorg en Behandeling

EldersVR sluit aan bij de missie van mijn organisatie: Samen kleur geven aan een waardevol leven. Door middel van de VR innovatie die EldersVR biedt, kunnen we onze cliënten een mooie belevenis geven. Maar ook een slim alternatief bieden om te ontspannen en zo stress te verlagen bij onze cliënten.

Geja Bakker · Kwaliteitsverpleegkundige · Coloriet

Door de VR-Brillen genieten onze bezoekers van de koeienstal of van een rondvaart in een gracht. Het is maar 7 minuten maar voor de bezoekers een hele ervaring en beleving. Het zorgt voor gespreksstof in de groep, dit door de herinneringen van vroeger die weer boven komen.

Jessica van Nierop · Welzijnsmedewerker op een ontmoetingscentrum · Cardia

Virtual Reality kan mensen met een beperking leuke en nuttige ervaringen bieden. In de praktijk lost EldersVR twee knelpunten in het gebruik op. Ten eerste kun je direct meekijken, wat anders bij VR vaak erg lastig is. Ten tweede kun je er een groepsactiviteit van maken en het zo meer onderdeel laten worden van de activiteitenbegeleiding.

Jeroen Arendsen · Innovatiemanager · Stichting Sherpa